Liveshow Tình Lỡ Trăm Năm | Đàm Vĩnh Hưng, Như Ý, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ

13 Views
Published
Liveshow Tình Lỡ Trăm Năm | Đàm Vĩnh Hưng, Như Ý, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ

Để cập nhật thông tin chi tiết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng & công ty Giải Trí Tiếng Hát Việt vui lòng xem tại:
Website: http://www.damvinhhung.ws
Youtube: http://www.youtube.com/user/DamVinhHungPOPS
Fanpage Đàm Vĩnh Hưng: https://www.facebook.com/dvhfanpage
Facebook Công ty giải trí tiếng hát việt: https://www.facebook.com/mrdampf
Fanpage Công ty giải trí tiếng hát việt: https://www.facebook.com/CongTyGiaiTriTiengHatViet
Email: [email protected]

#damvinhhung#liveshowtinhlotramnam#nhactre#musicvideo#nhaclangman
Category
Đàm Vĩnh Hưng
Be the first to comment